ابزارهای قدرتمند طراحی

فروشگاه اینترنتی مجتمع اداری و تجاری نگین ظفر

مجتمع تجاری

لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است

واحدهای اداری

لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است

پارکینگ طبقاتی

لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است

فودکورت

لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است

کارواش

لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است

فروشگاه اینترنتی

لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است

درباره مجتمع اداری و تجاری نگین ظفر

متن برای درباره ما

ادامه مطلب

دلایل انتخاب ما؟

 • لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.

  • کد های کوتاه کاربردی و جذاب
  • سازگار با تمام مرورگر ها
  • استفاده آسان از انیمیشن ها
  • صفحات اصلی بسیار زیبا
  • صفحات متفاوت بخش بلاگ
 • لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.

  لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.

 • لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.

  لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.

راه های ارتباطی با واحدها:

مدیریت مجتمع تجاری

آقای: …..
تلفن1: 02100000000 داخلی 000
تلفن2: 02100000000

 • طبقه همکف:دارای 60 واحد تجاری و 5 غرفه
 • طبقه زیرهمکف:دارای 80 واحد تجاری و 6غرفه
مدیریت واحدهای اداری

آقای: …..
تلفن1: 02100000000 داخلی 000
تلفن2: 02100000000

 • طبقه مثبت یک:واحدهای:
 • طبقه مثبت دو:واحدهای:
 • طبقه مثبت سه:واحدهای:
 • طبقه مثبت چهار:واحدهای:
 • طبقه مثبت پنج:واحدهای:
 • طبقه مثبت شش:واحدهای:
 • طبقه مثبت هفت:واحدهای:
 • طبقه مثبت هشت:واحدهای:
 • طبقه مثبت نه:واحدهای:
مدیریت پارکینگ طبقاتی

آقای: …..
تلفن1: 02100000000 داخلی 000
تلفن2: 02100000000

 • طبقات مثبت:طبقه یک | طبقه دو | طبقه سه | طبقه چهار | طبقه پنج | طبقه شش
 • طبقات منفی:طبقه یک | طبقه دو | طبقه سه
مدیریت کارواش

آقای: …..
تلفن1: 02100000000 داخلی 000
تلفن2: 02100000000

 • کارواش نانوطبقه مثبت دوم
 • کارواش آبیطبقه منفی یک
مدیریت فودکورت

آقای: …..
تلفن1: 02100000000 داخلی 000
تلفن2: 02100000000

 • رستوران یکبرخی از غذاها …
 • رستوران دومبرخی از غذاها …
 • رستوران سومبرخی از غذاها …
 • رستوران چهارمبرخی از غذاها …
 • رستوران پنجمبرخی از غذاها …
 • رستوران ششمبرخی از غذاها …
170 واحد های تجاری
130 واحدهای اداری
1000 پارکینگ طبقاتی
2 کارواش
10 فودکورت
1 فروشگاه اینترنتی