تماس با ما

اطلاعات تماس

آدرس آدرس: ایران، تهران، خیابان شریعتی، روبه روی ظفر (دستگردی)، مجتمع اداری و تجاری نگین ظفر
شماره تلفن مدیریت مجتمع: 22890000 – 021 مدیریت پاساژ: 22890000 – 021 مدیریت پارکینگ: 22890000 – 021 مدیریت حراست: 22890000 – 021 مدیریت it : 22890000 – 021
آدرس ایمیل ایمیل مجتمع نگین ظفر : info@NegineZafar.com پشتیبانی فروشگاه: Store@DigiNegin.Com واحد it: info@ideadev.ir
جزئیات دیگر آدرس سایت : Https://NegineZafar.Com آدرس فروشگاه: Https://Store.NegineZafar.Com

ارتباط با ما

موقعیت ما